top of page
logotipo_COCOC_color.png

POLÍTICA PRIVACITAT

 

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què  JAIME BARTOLI SL recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web https://www.bartoli.cat (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a JAIME BARTOLI SL per altres mitjans.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a JAIME BARTOLI SL.

En emplenar qualsevol formulari de la plana web corporativa i fer clic en la casella "He llegit i accepto la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

· Identitat: JAIME BARTOLI, SL: B08553828

· Direcció postal: C/ POETA MARAGALL, 12, 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)

· Telèfon: 935600901

· Correu electrònic: jaumebartolisl@gmail.com

Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En JAIME BARTOLI SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en  JAIME BARTOLI SL procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En JAIME BARTOLI SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en JAIME BARTOLI SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives

· Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

Tractament de DADES de CLIENTS

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En  JAIME BARTOLI SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

· Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

· Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

 

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en JAIME BARTOLI SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.

· Adreces postals i electròniques.

· Informació comercial.

 

 

Tractament de DADES per MARQUETING (no clients)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En JAIME BARTOLI SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis mitjançant mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS...). 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Consentiment de l'interessat en clicar el check box en el formulari de la plana web corporativa: Enviament de comunicacions comercials.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Plataformes d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l'enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en JAIME BARTOLI SL procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

· Adreces postals i electròniques

· Informació comercial

 

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

 

Tractament de les dades de VIDEOVIGILANCIA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:  JAIME BARTOLI SL; Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió en Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament; Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En JAIME BARTOLI SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

 

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en JAIME BARTOLI SL procedeixen de: El propi interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en JAIME BARTOLI SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, JAIME BARTOLI SL deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol momento, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4 AEPD 

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: 

· Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid. 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

bottom of page